• Home
  • Asociace ucelené rehabilitace

O co nám jde

Asociace ucelené rehabilitace ČR (dále jen asociace) je dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek právnických osob, který jako své členy sdružuje organizace, nabízející, nebo usilující o realizaci systému ucelené a koordinované rehabilitace, za účelem vzájemné podpory v dosažení společného cíle poskytovat své služby v ucelené a komplexní formě i přes absenci legislativní opory (zákon o ucelené rehabilitaci) a dále s cílem podporovat systém ucelené rehabilitace a rozvíjet kvalitu služeb v oblasti ucelené rehabilitace, tedy rehabilitace nabízející uspokojení všech potřeb člověka vyplývajících z jeho onemocnění či tělesného postižení a respektující i potřeby vzhledem k jeho věku, vývoji a uplatnění. Vznik Asociace je projev snahy deklarovat potřebnost tohoto systému ucelené rehabilitace, odbornost a dlouholetou snahu těchto organizací a jedinců usilujících o celostní přístup k potřebám člověka s tělesným a kombinovaným postižením. Tyto organizace byly často limitovány různými podmínkami vzniku a provozu. Tím ve své činnosti vytvářely různé modely ucelené rehabilitace. Přesto sdílejí stejné principy a cíle v oblasti služeb, podpory a péče pro osoby se zdravotním postižením (tělesným a kombinovaným postižením). Zejména princip ucelenosti služeb v oblasti léčebné, pedagogické, sociální a pracovní rehabilitace.