• Home
  • Ucelená rehabilitace
  • Současný stav – web MPSV

Současný stav – web MPSV

Koordinovaná rehabilitace

Chápeme rehabilitaci jako koordinovaný proces složený z rehabilitace léčebné, psychologické, rodinné, volnočasové, ale také sociální, výchovné, pracovní, a nově úrazové. Léčebnou složku považujeme za směrodatnou pro úspěšnost další navazujících procesů, tedy i rehabilitace sociální či pracovní a dalších. Připravovaný věcný záměr zákona o koordinované rehabilitaci by měl být v souladu s koncepcí oboru Rehabilitační a fyzikální lékařství, stejně tak jako prostředky léčebné rehabilitace, síť lůžek včasné rehabilitace a síť rehabilitačních center.

Od roku 1999 usiluje Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti o přijetí myšlenky moderního pojetí ucelené rehabilitace odbornou i laickou veřejnosti. Od roku 1999 MPSV pracuje na koncepci ucelené rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Ani jedna z těchto snah nedoznala očekávaných výsledků tedy schválení tolik potřebného zákona o rehabilitaci, a to včetně ustanovení rehabilitačních center a sítě rehabilitačních lůžek Ministerstvo práce a sociálních věcí takřka dvě desetiletí řeší rehabilitaci osob se zdravotním postižením a odborná obec z rehabilitačního lékařství nezajistila legislativní podporu ministerstva zdravotnictví.