• Home
  • Ucelená rehabilitace
  • Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020

•Je nezbytné, aby proces rehabilitace byl prováděn uceleně. Ucelenost v rehabilitaci znamená především návaznost jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní).

•Úkol nastavit a zavést systém koordinace rehabilitace byl opakovaně ukládán již v minulých národních plánech pro osoby se zdravotním postižením, nepodařilo se jej však doposud realizovat. Hlavním důvodem bylo, že se zainteresované rezorty na tomto systému vzájemně nedohodly. V průběhu uplynulého období sice postupně došlo k rozvoji jednotlivých oblastí rehabilitace, stále však není dostatečně upravena jejich vzájemná návaznost a koordinace. To má negativní dopady nejen na samotné osoby se zdravotním postižením, které rehabilitaci prokazatelně potřebují a které je třeba do procesu rehabilitace intenzivně zapojovat.