• Home
  • Ucelená rehabilitace
  • Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR (2012)

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR (2012)

Multioborová skupina odborníků, zpracovává systémově koordinovanou rehabilitaci, a to z různých úhlů pohledu. Odborníci se věnují jednotlivým oblastem, jako je zajištění dostupnosti, efektivity, větší provázanosti sociálního a zdravotnického systému a efektivnějšímu financování celého procesu. Nejdůležitější část návrhu je věnována plánováním jednotlivých fází koordinované rehabilitace se zapojením léčebně rehabilitační, vzdělávací složky a sociálního zabezpečení klienta. Celý návrh koordinované rehabilitace vychází z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, k naplňování jednotlivých článků této Úmluvy. Cílem právní úpravy je pomoci osobám, zajistit dostupnosti komplexní zdravotně sociální služby a vzdělávání, které by pomohly v integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh.